przejdź do zawartości
XX.X.X

typ CF/A

Odżelaziacze CF/A
Odżelaziacze CF/A

Podzespoły, z których składają się odżelaziacze wody CF/A, produkowane są przez renomowane firmy: Structural, Fleck, Siata. Wszystkie części wykonane są z materiałów odpornych na korozję i testowanych wytrzymałościowo. Materiałem filtracyjnym jest granulat o właściwościach katalitycznych. Wszystkie materiały używane w konstrukcji systemów CF/A dopuszczone są do uzdatniania wody do celów spożywczych. Urządzenia mają atesty Państwowego Zakładu Higieny.

Skuteczne odżelaziacze

Odżelaziacze CF/A skutecznie usuwają wysokie stężenia żelaza, manganu a także siarkowodór. Urządzenie eliminuje z wody wszystkie typy żelaza i manganu, dlatego użytkownik może być pewny, że po zastosowaniu odżelaziacza kłopoty z brązowymi plamami na urządzeniach sanitarnych i ubraniach będą należały do przeszłości.

Unikalna technologia

Odżelaziacze typu CF/A poszczycić się mogą zaawansowaną technologią. Skonstruowane są w unikalny sposób, co powoduje, iż żadne niebezpieczne dla ludzi i środowiska chemikalia nie są używane podczas procesu redukcji żelaza i manganu ani w czasie regeneracji złoża. Zasada działania systemu umożliwia uzyskanie bardzo wysokiej wydajności oraz dobrej jakości otrzymywanej wody oczyszczonej.

Złoże filtracyjne

W odżelaziaczach CF/A stosuje się złoże aktywne CF/M w formie granulatu w systemach uzdatniania ciśnieniowych .Jest ono modyfikowaną rudą żelazowo-manganową. Podnosi ona stopień utlenienia manganu i ułatwia wydzielanie go z wody w postaci MnO2 , jak również stanowi materiał filtracyjny usuwający z wody zanieczyszczenia w postaci zawiesiny. Szczególnie przydatne do uzdatniania wód o podwyższonej zawartości manganu.

Automatyka

Odżelaziacze CF/A są urządzeniami w pełni zautomatyzowanymi. Automatyczny zawór wielodrożny zainstalowany na urządzeniu dokonuje regeneracji złoża po wyczerpaniu się jego pojemności. Jedyną czynnością należącą do użytkownika jest w przypadku wysokich stężeń manganu oraz kwaśnej wody (pH<7,0), uzupełnianie środka odkwaszającego (pH plus). Czynność ta jest niezwykle prosta i powinna być wykonywana najwyżej raz w roku.

Budowa

Systemy odżelaziające typu CF/A składają się z 4 podstawowych zespołów: napowietrzacza, zaworu wielodrożnego ze sterownikiem oraz zbiornika z dyszą filtracyjną wypełnionego złożem aktywnym.

Charakterystyka

Odżelaziacze CF/A charakteryzują się następującymi parametrami:

  • Regeneracja złoża w trybie czasowym [T] lub objętościowym [V]
  • Prosta kontrola działania układu sterującego oraz możliwość zmiany trybu pracy
  • Zamontowany zawór wielodrożny o dużej niezawodności
    (elektroniczny firmy SIATA - symbol S lub elektryczno - mechaniczny firmy FLECK - symbol F)
  • Zbiorniki wykonane z laminowanego włókna szklanego firmy STRUCTURAL*
  • Możliwość zainstalowania zaworu obejściowego (by-pass) do dokonywania czynności serwisowych urządzenia
  • Ciśnienie robocze układu od 1 do 6 barów
  • Strata ciśnienia od 0,1 do 0,6 bar
DANE TECHNICZNO UŻYTKOWE
Typ CF/A Wydajność [m3/h] Przyłącza [cale] Wymiary pod zabudowę [m] Ciężar [kg]
nominalna szczytowa (max 10 min.) Podst. Wys.
CF/A 0506 0,5 0,6 3/4 0,3 x 0,3 1,7 70
CF/A 0610 0,6 1,0 3/4 0,3 x 0,3 1,7 100
CF/A 1014 1,0 1,4 1 0,4 x 0,4 1,8 140
CF/A 1419 1,4 1,9 1 0,4 x 0,4 2,3 200
CF/A 1925 1,9 2,5 1 0,5 x 0,5 2,3 240
CF/A 2531 2,5 3,1 1    0,6 x 0,6 2,3 340
CF/A 3143 3,1 4,3 1 1/2 0,6 x 0,6 2,4 440
CF/A 4356 4,3 5,6 1 1/2 0,7 x 0,7 2,4 580
CF/A 5688 5,6 8,8 1 1/2 0,9 x 0,9 2,5 870
CF/A 8812 8,8 12,0 2 1,1 x 1,1 2,5 1250
Pobierz Adobe Acrobat PDF Reader