przejdź do zawartości
XX.X.X

Historia

Działalność naszą rozpoczęliśmy w obecnej siedzibie ponad trzydzieści lat temu. Po przekształceniach - jako CERFILTR - istniejemy od roku 1990. Jako wiodący producent wkładów filtracyjnych uczestniczyliśmy w dystrybucji filtrów EKO, które są znane każdemu użytkownikowi filtrów domowych. Intensywnie rozszerzamy zakres naszej działalności tak produkcyjnej, jak i handlowej . Rokrocznie wprowadzamy nowe produkty do wachlarza naszej oferty. Osiągnięcia nasze są uhonorowane patentami i wzorami użytkowymi. Obecnie zwiększamy nasz potencjał poprzez inwestycje w nowe powierzchnie magazynowo-produkcyjne.