przejdź do zawartości
XX.X.X

Wkłady ceramiczne CB

Wkłady filtracyjne polipropylenowe
Wkłady ceramiczne są skutecznym i wygodnym w użytkowaniu narzędziem poprawy jakości wody do celów spożywczych, spełniają najwyższe wymagania stawiane tej grupie wkładów oraz posiadają atesty PZH.

Przeznaczenie

Wkłady filtracyjne 360/CB stosuje się wszędzie tam, gdzie zachodzi konieczność wyeliminowania z płynów bakterii i mikrozanieczyszczeń. Duża skuteczność filtracji oraz stosunkowo niska cena dają doskonały filtr mikrobiologiczny.

Wkłady 360/CB znalazły zastosowanie w rozlewniach napojów, wód mineralnych, alkoholi, w zakładach żywienia zbiorowego, indywidualnych gospodarstwach domowych, różnego typu laboratoriach, przemyśle farmaceutycznym a także we wstępnym oczyszczaniu wody przed odwróconą osmozą.

Zalety wkładu

  • odporność chemiczna podzespołów filtracyjnych i wynikająca z niej obojętność na składniki wodnego środowiska pracy
  • możliwość wielokrotnej regeneracji wkładów
  • pełna (99%) powtarzalność wyników filtracji
  • nieściśliwość przy dużych ciśnieniach roboczych

Opis techniczny

Wkłady ceramiczne to mikrofiltr w kształcie walca w postaci spieku ceramicznego o gradacji 0,2 µm wykonanego na bazie ziem okrzemkowych. Wkład, jako dodatkowe zabezpieczenie mikrobiologiczne przed przenikaniem i rozwojem mikroorganizmów w porach spieku, zawiera dodatni ładunek elektrostatyczny.

  • maksymalna temperatura eksploatacyjna 35 ºC
  • dopuszczalna różnica ciśnień 4 bary
  • długość L=360 mm
  • (opcja L= 100, 150, 200…)
  • średnica 50 mm
  • ciężar 400 g

Wkłady produkowane są z końcówką do mocowania:
- na gwint z nakrętką M12 × 15 (oznakowanie W-...),
- z podwójnym uszczelnieniem przez o-ring (oznak. WP-...)
Opcjonalne wykonanie wkładu: dwustopniowe
(ceramika - węgiel aktywny)

Zakres filtracji

mikrofiltracja - odfiltrowywanie cząstek o średnicy powyżej 0,2 µm.

Uwaga:

Dostępne są również wkłady CBRS w wykonaniu ceramiczno-węglowym.

Wkłady filtracyjne ceramiczno-węglowe
Ceramiczno-węglowe
wkłady CBRS
Pobierz Adobe Acrobat PDF Reader