przejdź do zawartości
XX.X.X

Mikrofiltry przemysłowe świecowe FPS1 (0,9 - 11,5 m3/h)

Wszelkie zanieczyszczenia unoszące się w wodzie (zanieczyszczenia mechaniczne w postaci zawiesin) są przyczyną obniżania się jakości produkcji, przestojów i strat powstających w różnego typu instalacjach wykorzystujących wodę do celów przemysłowej produkcji spożywczej. Wstępne filtry oczyszczania wody proponowane przez CERFILTR umożliwiają usuwanie mikrozanieczyszczeń znajdujących się w wodzie.

Ekonomiczna i niezawodna metoda oczyszczania wody

Firma CERFILTR proponuje filtry do oczyszczania wody, znajdujące zastosowanie wszędzie tam, gdzie ze względów technologicznych wymagana jest woda o najwyższych parametrach jakościowych. Duża skuteczność filtrów ciśnieniowych sprawia, że woda po przefiltrowaniu jest pozbawiona jakichkolwiek zanieczyszczeń powyżej założonego poziomu filtracji w mikrometrach.

Budowa wstępnego filtra do oczyszczania wody

Obudowa filtra wykonana jest ze stali nierdzewnej. Wkłady filtracyjne wykonane są z czystego polipropylenu w postaci włókien łączonych termicznie i osadzonych na metalowym rdzeniu. Umieszczone są w obudowie z mocowaniem na podwójny o-ring zapewniającym szczelność i niezawodność działania.

Zalecenia eksploatacyjne

  • Podłączenie filtra należy wykonać zgodnie z oznakowaniem na rysunku niniejszej instrukcji
  • Zamontować wkład zwracając szczególną uwagę na poprawne ułożenie uszczelek w części kołnierzowej filtra
DANE TECHNICZNO - UŻYTKOWE
Typ filtra Wydajność filtra [m3/h] Zbiornik filtracyjny
Mikronaż wkładów – mikrometry Wymiary STANDARD:
Średnica przyłączy:
wejście/wyjście
Masa [kg]
Δp=0,1 bar Δp=0,05 bar Dz H1 H2 H3
FPS – FILTR PRZEMYSŁOWY 0,5 1 5 10 30 50 od 100 do 200 Średnica
[mm]
Wysokość całkowita
[mm]
Wysokość wlotu
[mm]
Wysokość wylotu
[mm]
DN cale
FPS1WA10 0,9 1,0 1,4 1,5 1,6 1,9 2,5 175 390 450 220 25 1" 15
FPS1WA20 1,7 2,1 2,8 3,0 3,2 3,8 6,0 175 660 450 220 25 1" 18
FPS1WA30 2,4 3,2 4,2 4,5 4,8 5,7 9,0 175 910 450 220 25 1" 20
FPS1WA40 3,2 4,2 5,6 6,0 5,4 6,5 11,5 175 1160 450 220 25 1" 22

Uwaga!

  • W rubryce „Wydajność” wykazano średnie wydajności uzyskane na czystych wkładach.
    (szczegółowe informacje znajdują się na ulotce dotyczącej wkładów filtracyjnych: WKŁADY FILTRACYJNE POLIPROPYLENOWE)
  • Fabrycznie filtry wyposażone są w przyłącza z rubryki „STANDARD”. W przypadku zaistnienia potrzeby zainstalowania filtrów z niestandardowymi przyłączami, prosimy o sprecyzowanie rodzaju przyłączy w zamówieniu.
  • Wszystkie wkłady (WA, W3, W7) posiadają mocowania do filtra za pomocą szybkozłącza z podwójnym
    o-ringiem.
Pobierz Adobe Acrobat PDF Reader