przejdź do zawartości
XX.X.X

Odżelaziacze i odmanganiacze

Odżelaziacze CF znajdują zastosowanie między innymi w:

Odżelaziacze CF/A :

  • Domkach jednorodzinnych
  • Przemyśle spożywczym i lekkim
  • Gospodarstwach rolnych
  • Spółdzielniach mieszkaniowych

Odżelaziacze CF/P/A :

  • Przemyśle spożywczym
  • Gospodarstwach rolnych
  • Gminnych sieciach wodociągowych
  • Spółdzielniach mieszkaniowych