przejdź do zawartości
XX.X.X

Worki filtracyjne

Filtr przemysłowy typu FP/360/CB
Worki filtracyjne FPW

Cerfiltr udostępnia szeroki zakres worków filtracyjnych i filtrów workowych.Filtry workowe są proste w budowie, łatwe w użyciu i ekonomiczne w eksploatacji. Stosuje się je w wielu przypadkach wymagających filtracji szarżowej.

Mimo ich relatywnie małej powierzchni filtracyjnej, filtry workowe nadają się doskonale do usuwania z cieczy większych cząstek stałych występujących w podwyższonych stężeniach, szczególnie do filtracji szarżowej. Oczywiście są one również przydatne do filtracji końcowej cieczy o niskiej zawartości cząstek stałych.

Dostępne są specjalne worki filtracyjne do usuwania zanieczyszczeń z wykorzystaniem zjawiska sorpcji, natomiast worki wielowarstwowe mogą być bardzo użyteczne przy usuwaniu cząstek, które normalnie trudno ulegają filtracji.

Typy

Worki filtracyjne dostarczane są jako filcowe szyte i tkane. Pierwszych używa się jako filtrów wgłębnych, podczas gdy drugie działają na zasadzie sita. Cerfiltr oferuje trzy specyficzne odmiany worków filcowych szytych obok typów standardowych:

  • Wielowarstwowy worek filtracyjny o przedłużonej żywotności, używany do odfiltrowywania cząstek trudno usuwalnych. Ciecz przepływa kolejno poprzez warstwy o coraz to bardziej zmniejszających się porach, przez co większe cząstki zanieczyszczeń usuwane są na pierwszych bardziej przepuszczalnych warstwach.
  • Dla przepływów pionowych. Cylindryczna ściana jest nieprzepuszczalna. Proces filtracji odbywa się na wypełnieniu zawartym w worku, absorbującym usuwane zanieczyszczenia. W zależności od rodzaju absorbowanego zanieczyszczenia worek może zostać wypełniony różnymi środkami absorbującymi takimi jak np. włókna polipropylenowe, węgiel aktywny itd.
  • Dla wymagających zastosowań „high-end” wykorzystujących worki filtracyjne.

Wszystkie powyższe odmiany wykorzystują unikatowe rozwiązanie stopniowania zwartości materiału w warstwach worka. Sprawność worków mieści się w trzech klasach: 92, 95 oraz 97%. Natomiast mikronaż mieści się w pięciu zakresach: 1 - 3,5 -5 – 10 i 25 µm.

Materiał worka nie zawiera silikonów oraz spełnia wymagania FDA w zakresie kontaktu z żywnością i napojami.

Wypłukiwanie włókien

Jakkolwiek wypłukiwanie włókien z worka filcowego szytego jest minimalne, to w ekstremalnych przypadkach można zastosować rozwiązanie jakim jest kalandrowanie worków lub zastosowanie powłok antymigracyjnych, np. z włókien nylonowych lub z bardzo drobnej siatki nylonowej (symbol N). Kalandrowanie jest procesem cieplnym, w czasie którego zmiękczone włókna łączą się wzajemnie od strony wylotowej worka.

Zastosowanie

Worki filtracyjne i filtry workowe pracują zwykle w systemach zamkniętych, ale można je również zastosować w systemie otwartym lub na końcu układu.

Systemy zamknięte

Aby filtry workowe funkcjonowały prawidłowo, szczególnie te z drobniejszymi porami, bardzo ważne jest dobre uszczelnienie między workiem a koszem podtrzymującym oraz między koszem a obudową. Cerfiltr proponuje dwa rozwiązania tego problemu, z czego pierwsze jest bardziej rozpowszechnione i używane przez Cerfiltr w obudowach filtrów workowych:

  • Uszczelnieniem jest pierścień metalowy pokryty filcem, który zatrzaskuje się na górnym kołnierzu kosza podtrzymującego. Właściwym uszczelnieniem jest tu właśnie filc. Dla rozmiarów porów poniżej 50 µm zalecane jest użycie sprężynowego elementu dociskającego.
  • Mniej rozpowszechniony, tu uszczelnieniem jest płaski plastikowy pierścień z uchwytami, o profilu połowy torusa na górze i z płaskim krążkiem uszczelniającym poniżej. Ten typ uszczelnienia przewidywany jest do zastosowania w obudowach filtrów z górnym otworem wlotowym, przy małych rozmiarach porów.

Systemy otwarte

Do wyboru są trzy możliwe systemy otwarte:

  • worek filtracyjny bez pierścienia uszczelniającego umocowany na końcu rury najczęściej drutem
  • worek filtracyjny uszczelniony pierścieniem zwisa na końcu rury ze złączką zwężkową
  • worek filtracyjny z pierścieniem uszczelniającym w koszu podtrzymującym, przymocowany do końca rury złączką zwężkową, co pozwala na pracę przy dużej różnicy ciśnień, do 3,0 barów zamiast do 0,3 bara

Charakterystyka działania

Typ worka filtracyjnego PS PP HT NM X
PSO NMU
PSU NMO
temp. maksym. °C 120 95 175 135 100
Odporność na:          
kwasy mineralne ++ ++ + - -
kwasy organiczne ++ +++ + + ++
alkalia ++ ++ ++ +++ +
czynniki utleniające ++ + - - +
rozpuszczalniki +++ ++ +++ +++ ++
oleje zwierzęce +++ +++ +++ +++ +++
oleje roślinne +++ +++ +++ +++ +++
mikroorganizmy +++ +++ +++ +++ -
+++
++
+
-
=   odporność doskonała
=   odporność dobra
=   odporność dostateczna
=   nie zaleca się

Wydajność

Wydajność filtrów workowych zależy przede wszystkim od wymaganej selektywności worka, rodzaju przegrody filtracyjnej, lepkości cieczy oraz stężenia zanieczyszczeń. Przy wyborze filtra workowego należy przede wszystkim kierować się systemem pracy filtru ciągłej lub okresowej. Dopuszczalna różnica ciśnień jest zależna od procesu lub od wysokości tłoczenia pompy. Więcej w PDF.dokument PDF

Zestawienie opcji

Typ Rozmiar porów [µm]
Kod materiału Cerfiltr 0,5 1 3 5 10 15 25 50 75 100 150 200 250 300 400 600 800
Filc                                  
Poliester  PS          
Polipropylen  PP                  
Wiskoza  X                    
Nylon  NM                    
Nomex HT                  
                                   
Tkanina wielowłókninowa                                  
Poliester PSU                
Nylon NMU                
                                   
Tkanina jednowłókninowa                                  
NMO  nylon*        
PSO  poliester          
PPO  polipropylen                    
                                   
Pobierz Adobe Acrobat PDF Reader