przejdź do zawartości
XX.X.X

Wkłady filtracyjne polipropylenowe

Wkłady filtracyjne polipropylenowe

Przeznaczenie

Wkłady filtracyjne instalowane w obudowach głównie ze stali nierdzewnej stosuje się wszędzie tam, gdzie zachodzi konieczność wyeliminowania z płynów zawiesin. Duża skuteczność filtracji oraz stosunkowo niska cena powodują, że są to doskonałe mikrofiltry. Z uwagi na ich pojemność przydatne są zwłaszcza przy filtrowaniu płynów charakteryzujących się dużą mętnością i zawartością zanieczyszczeń mechanicznych w postaci zawiesiny. Wkłady filtracyjne znalazły zastosowanie w rozlewniach napojów, wód butelkowanych, win, piwa, alkoholi, do filtracji soków i olejów jadalnych, we wstępnym oczyszczaniu wody przed odwróconą osmozą, przemyśle farmaceutycznym i perfumeryjnym, do klarowania kąpieli galwanicznych, produkcji farb i atramentów, w przemyśle rolno-spożywczym, ogrodnictwie, zakładach żywienia zbiorowego, w indywidualnych gospodarstwach domowych oraz różnego rodzaju laboratoriach.

Przeznaczenie

Wkłady filtracyjne instalowane w obudowach głównie ze stali nierdzewnej stosuje się wszędzie tam, gdzie zachodzi konieczność wyeliminowania z płynów zawiesin. Duża skuteczność filtracji oraz stosunkowo niska cena powodują, że są to doskonałe mikrofiltry. Z uwagi na ich pojemność przydatne są zwłaszcza przy filtrowaniu płynów charakteryzujących się dużą mętnością i zawartością zanieczyszczeń mechanicznych w postaci zawiesiny. Wkłady filtracyjne znalazły zastosowanie w rozlewniach napojów, wód butelkowanych, win, piwa, alkoholi, do filtracji soków i olejów jadalnych, we wstępnym oczyszczaniu wody przed odwróconą osmozą, przemyśle farmaceutycznym i perfumeryjnym, do klarowania kąpieli galwanicznych, produkcji farb i atramentów, w przemyśle rolno-spożywczym, ogrodnictwie, zakładach żywienia zbiorowego, w indywidualnych gospodarstwach domowych oraz różnego rodzaju laboratoriach.

Opis

Wkład wykonany jest z czystego polipropylenu w postaci włókien łączonych termicznie i zagęszczanych od zewnątrz do środka. W zależności od przeznaczenia i warunków pracy (ciśnienie, temperatura) warstwa filtracyjna osadzona jest na konstrukcyjnym rdzeniu polipropylenowym, metalowym lub bez rdzenia. Produkowanie są o średnicach od 25 do 110 mm i długościach do 1500 mm. Instalowane w obudowach poprzez docisk lub szybkozłącza w postaci oprawek z podwójnym o-ringiem.

Produkt jest odporny na działanie większości kwasów, zasad (wynik własności polipropylenu), nie zawiera substancji ekstarhowalnych.

Pobierz Adobe Acrobat PDF Reader