przejdź do zawartości
XX.X.X

Media filtracyjne

Woda przed wykorzystaniem do picia oraz na potrzeby gospodarcze czy przemysłowe musi być oczyszczona. Wybór procesu uzdatniania wody a następnie odpowiednich urządzeń zależy od rodzaju ilości substancji, które należy usunąć z wody.
Do oczyszczania wody z wykorzystaniem odpowiednich złóż filtracyjnych najczęściej wykorzystywane są procesy:

  • odżelaziania i odmanganiania (złoże piaskowo-żwirowe i katalityczne)
  • wymiany jonowej - zmiękczanie, usuwanie azotanów, dejonizacja wody (żywice jonowymienne)
  • adsorpcji (węgiel aktywny, aktywny tlenek glinu)
  • odkwaszania (złoże pH+)

Złoże katalityczne CF/M

Złoże aktywne CF/M stosuje się w formie granulatu jako wypełnienie różnego rodzaju filtrów odżelaziajaco-odmanganiajacych w systemach uzdatniania: grawitacyjnych i ciśnieniowych. Jest ono modyfikowaną rudą żelazowo-manganową stosowaną w procesach odżelaziania i odmaganiania. Podnosi ona stopień utlenienia manganu i ułatwia wydzielanie go z wody w postaci MnO2 , jak również stanowi materiał filtracyjny usuwający z wody zanieczyszczenia w postaci zawiesiny.
Przeznaczenie: Szczególnie przydatne do uzdatniania wód o podwyższonej zawartości manganu.

Złoże CF/M
Złoże CF/M

Złoże katalityczne CF/M plus

Stosowane jest w procesach odżelaziania i odmanganiania wody, jak również do korekcji pH. Głównym składnikiem jest masa aktywna CF/M z domieszką żwirów filtracyjnych i złoża pH+ podnoszącego pH wody. Stanowi wypełnienie różnego rodzaju filtrów odżelaziająco-odmanganiających w systemach uzdatniania grawitacyjnych i ciśnieniowych. Zalecane jest do stosowania dla wód o niskim odczynie pH, dużej ilości żelaza i manganu.
Przeznaczenie: Przydatne do uzdatniania wód o podwyższonej zawartości manganu i niskim pH wody.

Złoże katalityczne mieszane CF/M plus
Złoże katalityczne mieszane CF/M plus

Węgle aktywne

Proponujemy uszlachetniony węgiel aktywny w postaci granulowanej. Dzięki ulepszonej strukturze granulatu, wzrost spadku ciśnienia w czasie pracy filtra jest minimalny. Umożliwia to dłuższą pracę filtra pomiędzy regeneracjami a co za tym idzie mniejsze zużycie wody i energii oraz mniejszy stopień wypłukiwania i ścierania złoża. Duża objętość porów i rozmiar ziaren sprawia, że węgiel jest bardziej skuteczny przy polepszaniu smaku wody, usuwaniu zapachu, związków chloru, ozonu i mikrozanieczyszczeń typu pestycydy czy rozpuszczone substancje organiczne.

Węgiel aktywny
Węgiel aktywny

Żywice jonowymienne

Proponujemy żywice wysokiej jakości renomowanych firm do zmiękczania i selektywnego usuwania jonów.

  • Żywica zmiękczająca jest silnie kwaśnym kationitem sodowym występującym w postaci żelowych, polistyrenowych kulek. Usuwa jony powodujące twardość, tj.: wapń i magnez, zastępując je jonami sodu. Odznacza się dużą pojemnością jonowymienną a dzięki doskonałej odporności chemicznej i mechanicznej, zachowuje dużą stabilność przez długi okres eksploatacji.
  • Żywica do usuwania NO3 jest silnie zasadowym jonitem anionowy w formie chlorowej, występującym w postaci żelowych kulek. Usuwa szkodliwe tlenki azotu (azotany, azotyny). Charakteryzuje się podwyższoną odpornością na działanie chloru, dużą pojemnością jonowymienną oraz wytrzymałością mechaniczną i chemiczną.
Żywica jonowymienna zmiękczająca
Żywica jonowymienna zmiękczająca

Złoże pH plus

Stanowi mieszaninę tlenków wapnia i magnezu w postaci granulatu (d=2-6 mm). Stosowana jest do podwyższania pH, oraz wzbogacania wody w wapń i magnez a także jako ziarnisty filtr odpylający i adsorbujący gazy .

Złoże pH plus/H
Złoże pH plus/H

Złoże piaskowo-żwirowe

Stosowane jest jako materiał filtracyjny w systemach odżelaziających usuwający z wody zanieczyszczenia w postaci zawiesiny. Warunkiem uzyskania dobrych efektów filtracji jest między innymi właściwe uziarnienie stosowanych materiałów filtracyjnych. Najczęściej komponuje się złoża wielowarstwowe, w których wykorzystywane są żwiry o różnym uziarnieniu (np. 0,3-0,8 ; 0,8-1,4 ; 2,0-3,0 ; 5-10 mm).

Złoże piaskowo-żwirowe 0,8 - 1,4
Złoże piaskowo-żwirowe
o uziarnieniu
0,8 - 1,4
Złoże piaskowo-żwirowe 2,0 - 3,0
Złoże piaskowo-żwirowe
o uziarnieniu
2,0 - 3,0
Złoże piaskowo-żwirowe 5,0 - 10,0
Złoże piaskowo-żwirowe
o uziarnieniu
5,0 - 10,0
Pobierz Adobe Acrobat PDF Reader