przejdź do zawartości
XX.X.X

Typu SD

System zmiękczający SD
System zmiękczający SD

Systemy zmiękczające typu Duplex należące do serii SD są stosowane tam, gdzie przepływ nie przekracza 165 dm3/min (9,9 m3/h). Znajdują one zastosowanie np.: w restauracjach, pralniach, myjniach samochodowych i małych kotłowniach. Układ Duplex charakteryzuje się tym, że składa się z dwóch zbiorników jonitu, przy czym, gdy jeden z nich pracuje, drugi jest w stanie oczekiwania lub jest regenerowany.
Zmiękczacze firmy CERFILTR montowane są z najwyższej klasy produktów renomowanych firm: Structural, Fleck, Siata, Bayer, Rohm & Haas. Poszczególne części składowe układu są przetestowane wytrzymałościowo.

Żywica jonowymienna

Zastosowana żywica jest wysokiej klasy silnie kwaśnym jonitem kationowym w formie sodowej. Odznacza się dużą odpornością mechaniczną i podwyższoną odpornością na działanie chloru. Dzięki doskonałej odporności chemicznej i mechanicznej zachowuje dużą stabilność przez długi okres eksploatacji.

Regeneracja

Może być zainicjowana za pomocą zegara - regeneracja czasowa T lub za pomocą miernika wody - regeneracja objętościowa V. Regeneracja uruchamiana jest automatycznie po upływie określonego czasu lub po zmiękczeniu zadanej ilości wody. Po zakończeniu regeneracji zbiornik przechodzi w stan oczekiwania, w którym znajduje się do wyczerpania pojemności jonowymiennej zbiornika aktywnego. W serii zmiękczaczy SD zastosowano niezawodne kontrolery elektryczno-mechaniczne firmy Fleck oraz elektroniczne firmy Siata. Obydwa zbiorniki obsługiwane są przez jeden 5-cio cyklowy zawór automatyczny. Cykl pracy zaworu składa się z następujących etapów: płukanie przeciwprądowe, regeneracja solanką, wolne płukanie, szybkie płukanie, uzupełnianie solanki a następnie zmiękczanie.

Zawór wielodrożny

Ruchome wewnętrzne elementy zaworu przesuwane są mechanicznie lub ciśnieniem wody w zależności od realizowanej przez sterownik elektroniczny funkcji pracy urządzenia.

Zbiornik solanki

We wszystkich modelach serii zastosowano odporne na korozję zbiorniki z laminowanego włókna szklanego pokrytego termoplastyczną wykładziną wewnętrzną, dopuszczoną do kontaktu z produktami spożywczymi. Maksymalne ciśnienie robocze wynosi 10 barów a maksymalna temperatura robocza 48 ºC. Urządzenia dopuszczone są do eksploatacji przez UDT.

Kolumny jonitowe

Zbiornik solanki służy zarówno do magazynowania soli jak i do produkcji solanki. Wykonany jest z HDPE. Perforowana płyta podłogowa zapewnia odpowiednie przygotowanie i nasycenie solanki. Jeżeli zachodzi konieczność zmagazynowania większej ilości soli można zastosować większy zbiornik niż podaje specyfikacja.

System solankowy

Uzupełnianie ilości solanki jest sterowane automatycznie zaworem. W celu zabezpieczenia przelania zbiornika zastosowano pływak współpracujący z zaworem odcinającym.

DANE TECHNICZNO-UŻYTKOWE
Typ Wydajność (regeneracja co
ok. 4h)
Pojemność jonowymienna w jednym cyklu Dozowanie soli tabletkowej na regenerecję Szacunkowe zużycie wody na regenerację
m3/h °N kg m3
SD 10 1,0 65 3 0,08
SD 12 1,2 80 4 0,10
SD 20 2,0 130 7 0,15
SD 30 3,0 160 10 0,25
SD 37 3,7 210 12 0,30
SD 55 5,5 350 18 0,40
SD 70 7,0 450 22 0,55
SD 99 9,9 640 32 0,75

Objaśnienia:

  • Spadki ciśnienia w czasie pracy wynoszą od 0,5 do 0,8 bara
  • Regeneracja opcjonalnie wg wyboru w trybie czasowym, objętościowym lub objętościowo-czasowym
  • Prosta kontrola działania układu sterującego oraz możliwość szybkiej zmiany trybu pracy
  • Sumaryczna zawartość żelaza i manganu w wodzie nie powinna wynosić więcej niż 0,2 mg/dm3
  • Układ zmiękczający dostarczany z kompletnym oprzyrządowaniem
  • Dawka soli i częstość regeneracji ustawiane są przez technologów firmy CERFILTR
  • Zmiana ustawień może być dokonana w oparciu o instrukcję lub przez przeszkolony personel
  • Wydajność podana w tabeli odnosi się do redukcji twardości wody z 15 ºN do poziomu 0,1 ºN
Pobierz Adobe Acrobat PDF Reader