przejdź do zawartości
XX.X.X

Typu SS

System zmiękczający SS
System zmiękczający SS

Wszystkie podzespoły, z których składają się zmiękczacze wody typu SS, produkowane są przez renomowane firmy, takie jak: Structural, Fleck, Siata, Purolite, Bayer, Rohm & Haas. Wszystkie części wykonane są z materiałów odpornych na korozję, testowanych wytrzymałościowo i dopuszczonych do kontaktu z produktami spożywczymi. Wypełnienie stanowi żywica jonowymienna o dużej pojemności i podwyższonej odporności na działanie chloru.

W układach o ciągłym poborze wody i wysokiej twardości zalecane są systemy Duplex (złożone z dwóch kolumn jonowymiennych pracujących naprzemiennie).

Kolumny jonitowe

We wszystkich modelach serii SS zastosowano odporny na korozję zbiornik z laminowanego włókna szklanego pokrytego termoplastyczną wykładziną wewnętrzną, dopuszczoną do kontaktu z produktami spożywczymi. Maksymalne ciśnienie robocze wynosi 10 barów a maksymalna temperatura robocza 48 ºC. Urządzenia dopuszczone są do eksploatacji przez UDT.

Zbiorniki solanki

Zbiornik solanki służy zarówno do magazynowania soli, jak i do produkcji solanki. Wykonany jest z HDPE. Perforowany ruszt zapewnia odpowiednie przygotowanie i nasycenie solanki. Jeżeli zachodzi konieczność zmagazynowania większej ilości soli można zastosować większy zbiornik niż podaje specyfikacja.

Ekonomiczne i skuteczne

Zmiękczacze typu SS charakteryzują się bardzo dużą wydajnością i pojemnością złoża zmiękczającego, dzięki czemu urządzenia są małe i efektywne. Zakup soli do regeneracji i jej uzupełnianie w zbiorniku solanki jest jedyną czynnością i kosztem eksploatacyjnym.

Automatyka

Zmiękczacze typu SS są urządzeniami w pełni zautomatyzowanymi. Automatyczne zawory wielodrożne dokonują regeneracji złoża po wyczerpaniu się jego pojemności jonowymiennej. Systematyczna, zgodna z programem regeneracja w systemie czasowym, czasowo-objętościowym lub objętościowym zapewnia niezawodność działania żywicy przez bardzo długi czas.

Powiększ tabelę
DANE TECHNICZNO-UŻYTKOWE
Typ Wydajność  Pojemność jonowymienna w jednym cyklu Dozowanie soli tabletkowej na regenerecję Szacunkowe zużycie wody na regenerację
m3/h °N kg m3
SS 10 1,0 65 3 0,08
SS 12 1,2 80 4 0,10
SS 20 2,0 130 7 0,15
SS 30 3,0 160 10 0,25
SS 37 3,7 210 12 0,30
SS 55 5,5 350 18 0,40
SS 70 7,0 450 22 0,55
SS 99 9,9 640 32 0,75

Objaśnienia:

  • Spadki ciśnienia w czasie pracy wynoszą od 0,5 do 0,8 bara
  • Regeneracja opcjonalnie wg wyboru w trybie czasowym, objętościowym lub objętościowo-czasowym
  • Prosta kontrola działania układu sterującego oraz możliwość szybkiej zmiany trybu pracy
  • Sumaryczna zawartość żelaza i manganu w wodzie nie powinna wynosić więcej niż 0,2 mg/dm3
  • Układ zmiękczający dostarczany z kompletnym oprzyrządowaniem
  • Dawka soli i częstość regeneracji ustawiane są przez technologów firmy CERFILTR
  • Zmiana ustawień może być dokonana w oparciu o instrukcję lub przez przeszkolony personel
  • Wydajność podana w tabeli odnosi się do redukcji twardości wody z 15 ºN do poziomu 0,1 ºN
Pobierz Adobe Acrobat PDF Reader